JESTEŚMY PROFESJONALNI |SKUTECZNI| RZETELNI | DYSPOZYCYJNI

W sposób profesjonalny i skuteczny, nawet w krótkim terminie, pozyskamy dla Twojej Firmy dotacje z Funduszy Europejskich.

REFERENCJE KONTAKT

O Firmie

O Firmie

Firma Euro Managers Consulting Celina Ociepka – Janus (EMC) powstała w 2010 roku i od samego początku świadczy usługi doradcze z zakresu przygotowania dokumentacji aplikacyjnych do konkursów o dofinansowanie z Unii Europejskiej dla klientów, głównie z zakresu przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych jak i rolniczych.

Pomagamy przedsiębiorcom pozyskać środki na rozpoczęcie działalności oraz ich rozwój.

Naszą specjalizacją są konkursy, których celem jest podniesienie poziomu konkurencyjności i rozwój przedsiębiorstw, czyli związane z tematyką:

  • Inwestycje w innowacje w MŚP mające na celu wprowadzenie na rynek nowe innowacyjne w skali świata/kraju/regionu procesy produkcyjne, produkty i usługi,
  • Eksport/Internacjonalizacja przedsiębiorstw – np. Go to Brand,
  • Prace badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.

Sporządzamy także dokumenty specjalistyczne oraz strategiczne, takie jak:

  • Opinie o innowacyjności projektów,
  • Plany Rozwoju Eksportu,
  • Badania na rynek,
  • Strategie biznesowe wejścia produktów/usług na rynki zagraniczne,
  • Studia wykonalności inwestycji,
  • Lokalne Programy Rewitalizacji,
  • Strategie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Firma Euro Managers Consulting może poszczycić się dużą ilością sukcesów i rzeszą zadowolonych klientów, czego odzwierciedleniem są posiadane referencje.

W ramach swych kompetencji świadczymy także usługi koordynacji i rozliczania projektów przyjętych do realizacji. Oprócz sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej oferujemy pomoc przy kompletowaniu wszelkich załączników do projektu, także w związku z oceną oddziaływania na środowisko naturalne oraz zaświadczeniami organu odpowiedzialnego za obszary Natura 2000 i gospodarkę wodną.

Dodatkowo przygotowujemy dokumentacje konkursowe dla jednostek samorządowych, NZOZ i podmiotów publicznych.

APLIKACJA MOBILNA TEOFANIA

Aplikacja mobilna TEOFANIA jest skierowana do wyznawców wiary chrześcijańskiej na całym świecie. Aplikacja poprzez zakładkę Miejsca pozwala na dodanie Twojej parafii do ulubionych i bezpośrednią komunikację z Księdzem przez m.in. otrzymywanie informacji o wydarzeniach z życia parafii (spotkania, kolędy, roraty itp.) w formie powiadomień push na Twoje urządzenie mobilne. Aplikacja posiada wyszukiwarkę kościołów, wyszukującą np. kościół o najbliższej odległości od Użytkownika wraz z nawigowaniem do tego miejsca. Każda parafia w Polsce posiada w aplikacji swój profil z danymi teleadresowymi, adresem strony www, informacją o biurze parafialnym wraz z godzinami jego otwarcia, telefon, a także dane odnośnie godzin mszy i spowiedzi św. Aplikacja posiada Bazę treści z modlitwami i pieśniami wraz z odnośnikami do wykonania na YouTube, wyposażoną w wyszukiwarkę. Aplikacja posiada Kalendarz imprez, w którym przewidziano różne ważne wydarzenia z życia kościoła (Dni Młodzieży, Zjazdy, Pielgrzymki), a także danej parafii (dodanej przez Użytkownika do ulubionych), jak i całej metropolii, diecezji z możliwością dodania danego wydarzenia do kalendarza w swoim urządzeniu mobilnym wraz z przypomnieniem o zbliżającym się terminie.

Aplikacja wspiera trzy wersje językowe (polska, angielska, niemiecka).

Niniejsza aplikacja powstała w wyniku realizacji projektu pt. „Podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa EMC poprzez wdrożenie aplikacji użytkowej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Beneficjent wprowadził na rynek innowacyjną w skali świata usługę dostępu do aplikacji mobilnej Teofania.

Beneficjent: Euro Managers Consulting Celina Ociepka-Janus

Cel projektu: zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP poprzez zakup innowacyjnej wartości niematerialnej i prawnej, aplikacji na urządzenia mobilne skierowanej do wyznawców wiary chrześcijańskiej pod nazwą Teofania, która pozwoli na wprowadzenie 1 innowacyjnej usługi w skali świata oraz podnieść jego konkurencyjność.

 

AKTUALNOŚCI

Fundusz eksportowy województwa kujawsko-pomorskiego

FUNDUSZ EKSPORTOWY w ramach RPO województwa kujawsko-pomorskiego Termin naboru: listopad/grudzień 2019 Podmioty uprawnione do dofinansowania: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego. Przedmiot dofinansowania: internacjonalizacja działalności gospodarczej MŚP …