JESTEŚMY PROFESJONALNI |SKUTECZNI| RZETELNI | DYSPOZYCYJNI

W sposób profesjonalny i skuteczny, nawet w krótkim terminie, pozyskamy dla Twojej Firmy dotacje z Funduszy Europejskich.

REFERENCJE KONTAKT

O Firmie

O Firmie

Firma Euro Managers Consulting Celina Ociepka – Janus (EMC) powstała w 2010 roku i od samego początku świadczy usługi doradcze z zakresu przygotowania dokumentacji aplikacyjnych do konkursów o dofinansowanie z Unii Europejskiej dla klientów, głównie z zakresu przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych jak i rolniczych.

Pomagamy przedsiębiorcom pozyskać środki na rozpoczęcie działalności oraz ich rozwój.

Naszą specjalizacją są konkursy, których celem jest podniesienie poziomu konkurencyjności i rozwój przedsiębiorstw, czyli związane z tematyką:

  • Inwestycje w innowacje w MŚP mające na celu wprowadzenie na rynek nowe innowacyjne w skali świata/kraju/regionu procesy produkcyjne, produkty i usługi,
  • Eksport/Internacjonalizacja przedsiębiorstw – np. Go to Brand,
  • Prace badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.

Sporządzamy także dokumenty specjalistyczne oraz strategiczne, takie jak:

  • Opinie o innowacyjności projektów,
  • Plany Rozwoju Eksportu,
  • Badania na rynek,
  • Strategie biznesowe wejścia produktów/usług na rynki zagraniczne,
  • Studia wykonalności inwestycji,
  • Lokalne Programy Rewitalizacji,
  • Strategie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Firma Euro Managers Consulting może poszczycić się dużą ilością sukcesów i rzeszą zadowolonych klientów, czego odzwierciedleniem są posiadane referencje.

W ramach swych kompetencji świadczymy także usługi koordynacji i rozliczania projektów przyjętych do realizacji. Oprócz sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej oferujemy pomoc przy kompletowaniu wszelkich załączników do projektu, także w związku z oceną oddziaływania na środowisko naturalne oraz zaświadczeniami organu odpowiedzialnego za obszary Natura 2000 i gospodarkę wodną.

Dodatkowo przygotowujemy dokumentacje konkursowe dla jednostek samorządowych, NZOZ i podmiotów publicznych.

AKTUALNOŚCI

Dotacje na rozwój działalności w powiecie bydgoskim

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 planuje rozpoczęcie …