Koordynacja i rozliczanie projektów przyjętych do realizacji, projekty własne dofinansowane:

 • w okresie od 01.03.2011 do 31.03.2012 zajmowane stanowisko Koordynatora projektu firmy – VECTOR-SYSTEMY Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie – rozliczenie projektu dofinansowanego w kwocie 690 795,00 PLN ramach konkursu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” „System umawiania terminów szkoleń i koordynacji zasobów w czasie rzeczywistym dla szkół i ośrodków nauki jazdy”. Patrz Referencje.
 • RPO WM 2007-2013, Działanie 1.5., Pruszkowskie Zakłady Kaletnicze Amarant Stefan Buńko, projekt pod nazwą „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa Amarant poprzez dywersyfikację i automatyzację produkcji” otrzymał dofinansowanie w kwocie 124 000,00 zł. Patrz Referencje.
 • RPO WM 2007-2013, Działanie 1.5., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „DARMET”, Dariusz Szaraniec, projekt pod nazwą „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa DARMET poprzez rozszerzenie i udoskonalenie oferty produktowej przy jednoczesnym wzroście wydajności pracy” otrzymał dofinansowanie w kwocie 430 000,00 zł. Patrz Referencje.
 • RPO WM 2007-2013, Działanie 1.5, Usługi Transportowo – Handlowe Józef Melion, projekt pt. „Modernizacja parku maszynowego przedsiębiorstwa Usługi Transportowo – Handlowe Józef Melion oraz remont budynków gospodarczych w celu podniesienia konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorstwa” otrzymał dofinansowanie w kwocie 103 070,25 zł.

Samo rozliczanie i koordynacja projektu:

 • RPO WM 2007-2013, Działanie 1.5, CENTRUM ZAOPATRZENIA ENERGETYKI ELTAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, tytuł projektu: „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA CENTRUM ZAOPATRZENIA ENERGETYKI ELTAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ POPRZEZ ZAKUP MASZYN: ŻURAWIA Z FUNKCJĄ ŚWIDROUSTAWIACZA ORAZ ŁADOWARKI WIELOFUNKCYJNEJ”, kwota dofinansowania 412 500,00 zł.
 • RPO WM 2007-2013, Działanie 1.5, „FENIKS” Jerzy Kęsik, „Wprowadzenie usługi sprzedaży metodą Just In Time sposobem na wzrost konkurencyjności firmy Feniks w regionie”, kwota dofinansowania 513 000,00 zł.
 • RPO WM 2007-2013, Działanie 1.5, KRÓLIK Wiesław Królik, „Wzrost konkurencyjności firmy KRÓLIK Wiesław Królik poprzez realizację inwestycji umożliwiającej wprowadzenie na rynek innowacyjnych w skali kraju produktów”, kwota dofinansowania 615 000,00 zł.
 • RPO WM 2007-2013, Działanie 1.5, SKLEJBUD RUTKA Spółka Jawna, „Wzrost konkurencyjności firmy SKLEJBUD RUTKA Spółka Jawna w wyniku zakupu nowoczesnych urządzeń produkcyjnych”, kwota dofinansowania 486 178,00 zł.
 • RPO Województwa Pomorskiego 2007-2013 Działanie 1.2. Rozwiązania innowacyjne w MŚP. Projekt firmy Dawid Kubacki INTER_EDU pod nazwą „Utworzenie Centrum Interaktywnej Edukacji i Zabawy „Centrum EduFun” wprowadzającego innowacyjne usługi edukacyjne na rynek regionalny” otrzymał dofinansowanie w kwocie 562 980,73 zł. Patrz Referencje.
 • RPO Województwa Łódzkiego 2007-2013 Działanie III.6, Kompresor Service Frątczak Sp.J., projekt pod nazwą „Poprawa konkurencyjności na rynku krajowym spółki „Kompresor-Service” Frątczak poprzez zakup zestawu urządzeń do kalibracji narzędzi pneumatycznych” otrzymał dofinansowanie w kwocie 27 020,00 zł. Patrz Referencje.
 • RPO Województwa Łódzkiego 2007-2013 Działanie III.6, „A&D” Adam Siciński, projekt pod nazwą „Wzrost konkurencyjności firmy A&D Adam Siciński poprzez zakup urządzeń zwiększających wachlarz usług przedsiębiorstwa” otrzymał dofinansowanie w kwocie 102 550,00 zł. Patrz Referencje.
 • Koordynacja administracyjna, rozliczenie umów, w tym przeprowadzenie udziału w procedurze przetargowej szkolenia zleconego Empirio przez Urząd Gminy Rząśnik „Wsparcie szkoleniowe dla członków zespołów Programu Integracji Społecznej oraz realizacji strategii lokalnych liderów”.
 • RPO Województwa Lubelskiego 2007-2013 Działanie 1.2. Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw, Marek Nowogórski, projekt pn. „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Marek Nowogórski dzięki zakupowi innowacyjnych środków trwałych”, otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną i wykonalności oraz został wyłoniony do dofinansowania w kwocie 423 500,00 zł. Patrz Referencje.

Sporządzenie wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013:

Działanie 6.1. „Kultura”:

 • „Budowa i modernizacja Gminnego Centrum Kultury w Rząśniku”, Gmina Rząśnik.
 • „Remont modernizacja Kościoła pw. Św. Anny w Nowym Mieście”, Parafia pw. Św. Anny w Nowym Mieście.

Działanie 2.2. „Rozwój e – Usług”:

 • Miasto i Gmina Radzymin, „Utworzenie portalu e – Urząd oraz wprowadzenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów celem rozwoju e – Usług dla obywateli w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin”. Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 862 784,00 zł.
 • INSTYTUT „POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA”, projekt o wartości 9 285 714,29 zł, pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług dla Pacjentów i Lekarzy poprzez wdrożenie systemu e-zdrowie w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie”, autor części merytorycznych wniosku oraz studium wykonalności (projekt merytorycznie otrzymał 80,23% punktacji). Patrz Referencje.
 • Szpital Powiatowy w Wołominie – Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, projekt o wartości 5 613 499,00 zł, „Wdrożenie Systemu Elektronicznego Rekordu Pacjenta w Szpitalu Powiatowym w Wołominie jako nowy etap informatyzacji polskiej ochrony zdrowia”, autor części merytorycznych wniosku oraz studium wykonalności (projekt merytorycznie otrzymał 86,05% punktacji). Patrz Referencje.

Działanie 4.2. „Ochrona powierzchni ziemi”:

 • „Ochrona środowiska naturalnego poprzez wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów w gminie Radzymin”, Gmina Radzymin.
 • „Ochrona środowiska naturalnego poprzez wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów w gminie Brańszczyk”, Gmina Brańszczyk.

Działanie 1.5. „Rozwój przedsiębiorczości”:

 • Pruszkowskie Zakłady Kaletnicze Amarant Stefan Buńko, projekt pod nazwą „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa Amarant poprzez dywersyfikację i automatyzację produkcji” otrzymał dofinansowanie w kwocie 124 000,00 zł. Patrz Referencje.
 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Auto-Centrum Sp. z o.o., projekt pod nazwą „Podniesienie konkurencyjności firmy Auto-Centrum Sp. z o.o. poprzez inwestycje w innowacyjne środki trwałe” otrzymał dofinansowanie w kwocie 250 000,00 zł. Patrz Referencje.
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „DARMET”, Dariusz Szaraniec, projekt pod nazwą „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa DARMET poprzez rozszerzenie i udoskonalenie oferty produktowej przy jednoczesnym wzroście wydajności pracy” otrzymał dofinansowanie w kwocie 430 000,00 zł. Patrz Referencje.
 • ADD Spółka Cywilna, Dariusz Rojek, Adam Krasoń, Dariusz Jakubczak, tytuł wniosku: „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa ADD S.C. poprzez rozszerzenie i udoskonalenie oferty produktowej przy jednoczesnym wzroście wydajności pracy” projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 110 908,04 zł. Koordynację realizacji projektu i rozliczanie wykonałam osobiście. Patrz Referencje.
 • Marianna Kobylarczyk, Radosław Kobylarczyk „AMIGOS” S.C., tytuł wniosku: „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa AMIGOS poprzez rozszerzenie i udoskonalenie oferty produktowej przy jednoczesnym wzroście wydajności pracy”, projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 301 680,00 zł. Koordynację realizacji projektu i rozliczanie wykonałam osobiście. Patrz Referencje.
 • Jan Dołowy Przetwórstwo Tworzyw „Dołowy”, tytuł wniosku: „Poprawa konkurencyjności Przetwórstwo Tworzyw Dołowy poprzez rozszerzenie i udoskonalenie oferty produktowej przy jednoczesnym wzroście wydajności pracy”, projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 383 385,00 zł. Patrz Referencje.
 • SKLEJBUD RUTKA Spółka Jawna, wnioskowane dofinansowanie 799 000,00 zł. Beneficjent otrzymał dofinansowanie, projekt w mojej koordynacji i rozliczeniu. Patrz Referencje.
 • „CAD/CAM SOLUTION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wnioskowane dofinansowanie 622 680,00 zł. Beneficjent otrzymał rekomendację do dofinansowania i znajduje się na liście rezerwowej.
 • ZTS UNIPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, wnioskowane dofinansowanie 776 483,20 zł. Beneficjent otrzymał pozytywną ocenę i znajduje się na 5 pozycji listy rezerwowej.
 • WEKTOR – MAREK GĄSIOROWSKI, wnioskowane dofinansowanie 617 711,12 zł. Beneficjent otrzymał dofinansowanie, projekt w mojej koordynacji i rozliczeniu. Patrz Referencje.
 • Błażej Ogrodowski Baśniowy Ogród, wnioskowane dofinansowanie 545 211,60 zł. Beneficjent otrzymał pozytywną ocenę i znajduje się na liście rezerwowej. Patrz Referencje.
 • Pomoc Drogowa Wojciech Koziński, wnioskowane dofinansowanie 685 152,00 zł. Beneficjent otrzymał pozytywną ocenę i znajduje się na liście rezerwowej. Patrz Referencje.

Inne wnioski w ramach Programów Operacyjnych w perspektywie 2007-2013:

 • POKL 2007 – 2013, Poddziałanie 9.1.1. „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”, 4 wnioski.
 • POKL 2007 – 2013, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”, 2 wnioski.
 • POKL 2007 – 2013 Poddziałanie 4.1.1. „Wzmacnianie potencjału dydaktycznego uczelni”, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, pozytywna ocena merytoryczna.
 • POKL 2007 – 2013 Poddziałanie 4.1.2. „Zwiększenie liczy absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, pozytywna ocena merytoryczna.
 • POIG 2007-2013 Działanie 8.1. „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”- 7 wniosków.
 • POIG 2007-2013 Działanie 2.1. „Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym”, wniosek wraz z Studium Wykonalności, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, pozytywna ocena merytoryczna.
 • POIG 2007-2013 Działanie 5.1 „Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym” pt. „TERMOMAX – innowacyjny produkt Klastra Budownictwa Energooszczędnego dla: Naczelna Organizacja Techniczna-Federacja Stowarzyszeń Naukowo –Technicznych, Rada w Opolu, wniosek oraz Studium Wykonalności.
 • RPO WO 2007-2013 Działanie 4.3. „Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii”, Gmina Chrząstowice, Studium wykonalności.
 • RPO WO 2007-2013 Poddziałanie 1.3.1 „Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw”, Studium wykonalności, Uniwersytet Opolski.
 • PROW 321 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 7 wniosków z biznes planem. Patrz Referencje.
 • PROW 123 „Zwiększanie wartości dodanej w rolnictwie” – 2 wnioski z biznes planem. Projekt dotyczący wzrostu jakości produkcji Firmy „Poznań Onion” Sp. z o.o. poprzez inwestycje w środki trwałe, niezbędne do zwiększenia innowacyjnej produkcji otrzymał dofinansowanie w kwocie 508 623,50 zł. Patrz Referencje.
 • RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 Działanie 5.2.1. „Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw” – 6 wniosków z biznes planem. Patrz Referencje.
 • Małopolski RPO 2007-2013 Działanie 2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw”: ZPUH „Filtropol” Spółka Jawna Z. Lachowski, projekt pod nazwą „Podniesienie konkurencyjności Spółki Filtropol poprzez inwestycje w środki trwałe niezbędne do poszerzenia oferty firmy” otrzymał dofinansowanie w kwocie 449 160,00 zł. Patrz Referencje.
 • RPO Województwa Pomorskiego 2007-2013 Poddziałanie 1.1.1 Mikroprzedsiębiorstwa – 5 wniosków z biznes planem: MIZAN-EKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projekt pod nazwą „Zakup innowacyjnej mobilnej linii technologicznej do produkcji biopaliw celem zwiększenia produkcji w spółce MIZAN-EKO” otrzymał dofinansowanie w kwocie 92 000,00 zł. Patrz Referencje.
 • RPO Województwa Pomorskiego 2007-2013 Działanie 1.2. Rozwiązania innowacyjne w MŚP: Projekt firmy Dawid Kubacki INTER_EDU pod nazwą „Utworzenie Centrum Interaktywnej Edukacji i Zabawy „Centrum EduFun” wprowadzającego innowacyjne usługi edukacyjne na rynek regionalny” otrzymał dofinansowanie w kwocie 562 980,73 zł. Patrz Referencje.
 • Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013, Działanie 2.1. Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Schemat A Bezpośrednie wsparcie inwestycji w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach: Projekt firmy „MICHEL” – FIRMA PRODUKCYJNO -USŁUGOWO-HANDLOWA Cezary Krasoń pod nazwą „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa MICHEL poprzez inwestycje w środki trwałe oraz WNiP, niezbędne do poszerzenia oraz udoskonalenia oferty wprowadzającego innowacyjne usługi edukacyjne na rynek regionalny” otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną wykonalności na dofinansowanie w kwocie 189 671,20 zł. Patrz Referencje.
 • RPO Województwa Łódzkiego 2007-2013 Działanie III.6 Rozwój miko i małych przedsiębiorstw – 2 wnioski z biznes planem:
 • Kompresor Service Frątczak Sp.J., projekt pod nazwą „Poprawa konkurencyjności na rynku krajowym spółki „Kompresor-Service” Frątczak poprzez zakup zestawu urządzeń do kalibracji narzędzi pneumatycznych” otrzymał dofinansowanie w kwocie 27 020,00 zł. Patrz Referencje.
 • „A&D” Adam Siciński, projekt pod nazwą „Wzrost konkurencyjności firmy A&D Adam Siciński poprzez zakup urządzeń zwiększających wachlarz usług przedsiębiorstwa” otrzymał dofinansowanie w kwocie 102 550,00 zł. Projekt rozliczony. Patrz Referencje.
 • RPO Województwa Łódzkiego 2007-2013 Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw – „Modernizacja  produkcji firmy TEXTILCO poprzez zakupienie  nowoczesnych maszyn i usprawnienie istniejących maszyn do produkcji i konfekcjonowania taśm  transportujących i pasów napędowych” TEXTILCO Marek Stasio Łódź, wnioskowane dofinansowanie 473 900,00 zł. Pozytywna ocena merytoryczna. Patrz Referencje.
 • RPO Województwa Śląskiego 2007 – 2013 Poddziałanie 1.2.3. Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP – „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa EUROSYSTEM S.A. poprzez zakup bezzałogowego systemu lotniczego i wdrożenie innowacyjnej technologii pozyskiwania informacji przestrzennych o terenie” otrzymane dofinansowanie 199 800,00 zł. Patrz Referencje.
 • Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013, Działanie 1.2. Wsparcie rozwoju MŚP:
 • Projekt pod nazwą „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa DOMBUD Sp. z o. o. poprzez zakup środków trwałych rozszerzających wachlarz oferowanych usług” otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną i wykonalności oraz został wyłoniony do dofinansowania w kwocie 1 200 000,00 zł. Patrz Referencje.
 • Projekt pod nazwą „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa  Inox Sp. j. poprzez zakup sterowanej numerycznie hydraulicznej prasy krawędziowej” otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną i wykonalności oraz został wyłoniony do dofinansowania w kwocie 137 500,00 zł. Patrz Referencje.
 • Projekt pod nazwą „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa “Metal-Plazm” – Michał Kaczmarek poprzez rozszerzenie i udoskonalenie oferty produktowej oraz usługowej przy jednoczesnym wzroście wydajności pracy” otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną i wykonalności oraz został wyłoniony do dofinansowania w kwocie 1 200 000,00 zł. Współautor wykonał część finansową BP, ja całość opisową. Patrz Referencje.
 • Projekt pod nazwą „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa „Zakład Piekarski Spółka Jawna Roman Maciejewski, Elżbieta Maciejewska” poprzez inwestycje w innowacyjne środki trwałe” otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną i wykonalności oraz został wyłoniony do dofinansowania w kwocie 951 864,00 zł. Współautor wykonał część finansową BP, ja całość opisową. Patrz Referencje.
 • RPO Województwa Lubelskiego 2007-2013 Działanie 1.2. Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw:
 • Marek Nowogórski, projekt pn. „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Marek Nowogórski dzięki zakupowi innowacyjnych środków trwałych”, otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną i wykonalności oraz został wyłoniony do dofinansowania w kwocie 423 500,00 zł. Patrz Referencje.
 • Akademicka Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., projekt pn. „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa AOW Sp. z o.o. dzięki zakupowi innowacyjnych środków trwałych i oprogramowania zapewniających rozwój działalności wydawniczej online” wnioskowana kwota 32 239,90 zł, projekt o pozytywnej ocenie merytorycznej, znajduje się na liście rezerwowej.
 • RPO Województwa Pomorskiego 2007-2013 Poddziałanie 1.1.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa – GREGOR SPÓŁKA AKCYJNA „Podniesienie konkurencyjności spółki GREGOR poprzez inwestycje w innowacyjne środki trwałe przyczyniające się do ulepszenia dotychczasowych i powstania nowych produktów” , wnioskowana kwota dofinansowania 396 990,00 zł. Projekt otrzymał dofinansowanie. Pozostałe 3 wnioski w ocenie merytorycznej.
 • POIG 2007-2013 Działanie 8.2.” Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” –
 • KANCELARIA PRAWNA TKACZUK RESZKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA „Wdrożenie systemu B2B w Kancelarii Prawnej Tkaczuk Reszka Spółka komandytowa wspomagającego usprawnienie współpracy miedzy partnerami poprzez automatyzacje wymiany danych i informacji”, wnioskowana kwota dofinansowania 618 300,06 zł. Projekt otrzymał dofinansowanie. Patrz Referencje.
 • Maced Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, „Wdrożenie zaawansowanego systemu B2B w przedsiębiorstwie MACED DYSTRYBUCJA wspomagającego procesy biznesowe i komunikacje z partnerami handlowymi”, wnioskowana kwota dofinansowania 680 820.00 zł. Projekt otrzymał dofinansowanie. Patrz Referencje.
 • POIG 2007-2013 Działanie 6.1. „Paszport do eksportu ” – wniosek na wdrożenie PRE wraz z Planem Rozwoju Eksportu na 12 państw. Rynek docelowy: Nigeria, Arabia Saudyjska, Rosja, Ukraina, Włochy, Hiszpania, Argentyna, Brazylia, Meksyk, Algieria, Republika Południowej Afryki. Elbar Investment Maciej Bartczak Tytuł projektu: „Elbar Investment światowym potentatem w eksporcie sterowników i kwintowników elektrycznych”, projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie : 409 368,40 zł.
 • RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.4 „Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw” – Mamania Anna Zdrojewska-Żywiecka „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności Wydawnictwa Mamania poprzez rozbudowę przedsiębiorstwa oraz wprowadzenie do oferty nowych produktów”, wnioskowana kwota dofinansowania: 650 665,20 zł.
 • RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Działanie 1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości” – Leszek Barnaś Firma Handlowo-Usługowa „ATUS”, „Wprowadzenie do procesu produkcji firmy ATUS innowacyjnej w skali świata technologii wytwarzania regranulatu HDPE,LDPE i PP do opakowań spożywczych na linii recyklingowej własnego pomysłu”, wnioskowana kwota dofinansowania: 447 294,04 zł. Projekt otrzymał dofinansowanie. Patrz Referencje.
 • RPO Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” projekty wybrane do dofinansowania:
 • APACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa APACK poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, całkowita wartość projektu 1 835 985,33 zł, kwota dofinansowania 522 434,85 zł.
 • JAKUB KWIATEK INDYWIDUALNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA, Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa INDYWIDUALNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, całkowita wartość projektu 1 187 241,90 zł, kwota dofinansowania 534 258,85 zł.
 • PPHU ProND Mateusz Jóźwin, Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa PPHU ProND poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, całkowita wartość projektu 1 958 406,00 zł, kwota dofinansowania 716 490,00 zł.
 • WLD DRUKARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa WIELAND poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, całkowita wartość projektu 1 170 960,00 zł, kwota dofinansowania 428 400,00 zł.
 • Przedsiębiorstwo Usługowo – Eksportowe „Zentex” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa ZENTEX poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, całkowita wartość projektu 5 202 725,77 zł, kwota dofinansowania 1 480 450,42 zł.
 • „KRIO-SERWIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa KRIO-SERWIS poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, całkowita wartość projektu 9 026 263,42 zł, kwota dofinansowania 2 561 273,93 zł.
 • Studium wykonalności inwestycji (części merytoryczne) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działania 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, Poddziałania 3.1.1 Rozwój MŚP w ramach ZIT, Beneficjenta GMINA PŁOCK, tytuł projektu: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Płocku poprzez budowę infrastruktury technicznej wraz wewnętrznym układem komunikacyjnym”. Patrz Referencje.
 • Studium wykonalności inwestycji (części merytoryczne) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, Beneficjenta: POWIAT BYDGOSKI, tytuł projektu: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1537C Trzciniec-Ciele-Kruszyn Krajeński-ul. Kościelna w Cielu – klasa techniczna drogi Z (zbiorcza) wraz z budową odcinka drogi powiatowej nr 1537C relacji Trzciniec-Ciele-Kruszyn Krajeński, obręb ewidencyjny Białe Błota”, całkowita wartość projektu: 5 875 933,84 zł, kwota dotacji: 4 667 900,60 zł. Patrz Referencje.
 • Wniosek o dofinansowanie oraz studium wykonalności projektu dofinansowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020, Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Beneficjenta: „PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, tytuł projektu: „Inwestycja sieci kanalizacyjnej i obróbki osadów w mieście Pułtusk”, całkowita wartość projektu: 26 205 848,34 zł, kwota dotacji: 13 635 122,07 zł. Patrz Referencje.
 • Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działania 2.5. Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, Beneficjenta: ZAKŁAD METALOWY „GORZELAK II” SPÓŁKA CYWILNA KATARZYNA GORZELAK,MAGDALENA GORZELAK , MAREK GORZELAK, RAJMUND GORZELAK, tytuł projektu: „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Zakład Metalowy ”Gorzelak II” Spółka Cywilna poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań”, kwota dotacji: 758 400,00 zł. Patrz Referencje.
 • Projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 1.4 Wsparcie MŚP:
 • Beneficjent: MET-BAJ SPÓŁKA JAWNA A.B.ŻEBRAKOWSCY, tytuł projektu: „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa MET-BAJ poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań”, kwota dotacji: 1 523 180,10 zł. Projekt otrzymał dofinansowanie. Patrz Referencje.
 • Beneficjent: ICE DAY CREAM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa „ICE DAY CREAM” poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, kwota dotacji: 414 000,00 zł. Projekt otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną i znalazł się na liście rezerwowej wolnych środków finansowych. Patrz Referencje.
 • Beneficjent: Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Kazimierz Szymaszek, tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa F.P.H.U. Kazimierz Szymaszek poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, kwota dotacji: 404 064,00 zł. Projekt otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną i znalazł się na liście rezerwowej wolnych środków finansowych. Patrz Referencje.
 • Beneficjent: ENERGOTEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa ENERGOTEST Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, kwota dotacji: 934 850,00 zł. Projekt otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną i znalazł się na liście rezerwowej wolnych środków finansowych. Patrz Referencje.
 • Projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 3.2. Innowacje w MŚP:
 • Beneficjent: Dariusz Kowalczyk Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „IMPULS”, tytuł projektu: „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacji”, kwota dotacji: 196 857,50 zł. Obecnie także go koordynuje i rozlicza. Patrz Referencje.
 • Beneficjent: ZAKŁAD PRODUKCJI FORM „ŁABĘDY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, tytuł projektu: „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa ZPF ŁABĘDY poprzez wdrożenie innowacji”, kwota dotacji: 686 000,00 zł. Patrz Referencje.
 • Projekt firmy Altechro BIS Barabara Rogóż otrzymał rekomendację do dofinansowania przez LGD Pałuki w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020, Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność „Utworzenie pierwszej malarni proszkowej na terenie powiatu żnińskiego celem rozwoju przedsiębiorczości oraz stworzenia nowych miejsc pracy”, kwota dotacji 100 000,00 zł. Patrz Referencje.
 • Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach konkursu do Poddziałania II.2.1: Modele biznesowe MŚP pt. „OPRACOWANIE NOWEGO MODELU BIZNESOWEGO FIRMY „EVOKAII CLOTHING”” otrzymał dofinansowanie w kwocie 100 000,00 zł. Patrz Referencje.

Opracowanie planów i programów dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców:

 • Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Radzymin na lata 2007 – 2013 przyjętego Uchwałą Nr 299/XXI/2008 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 października 2008 roku. Całość samodzielnie. http://bip.radzymin.pl/upload/ra_299_2008_uchwaly.doc
 • Planu Odnowy Miejscowości Słupno na lata 2008 – 2015, na potrzeby PROW 2007 – 2013 „Odnowa i rozwój wsi”. Całość samodzielnie.
 • Planu Odnowy Miejscowości Sieraków na lata 2008 – 2015, na potrzeby PROW 2007 – 2013 „Odnowa i rozwój wsi”. Całość samodzielnie.
 • Opracowanie nowego modelu biznesowego, strategii wejścia na rynki docelowe (plan rozwoju eksportu), w ramach projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach konkursu do Poddziałania II.2.1: Modele biznesowe MŚP pt. „OPRACOWANIE NOWEGO MODELU BIZNESOWEGO FIRMY „WZORCOWNIA Agnieszka Dębecka-Murzyniak””. Model dotyczył wprowadzenie na rynek międzynarodowy marki odzieży chrześcijańskiej CHRISTIAN UNITY. Patrz Referencje.

Prowadzenie szkoleń i warsztatów

Trener w cyklu szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców w ramach realizacji projektu Zachodniopomorskiej Grupy Doradczej Sp. z o.o.,  „Ekologia w biznesie, czyli przedsiębiorstwo  przyszłości”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach.:

 • Źródła finansowania inwestycji ekologicznych, Cel szkolenia: przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie funkcjonujących w Polsce mechanizmów wsparcia finansowego inwestycji ekologicznych: 64 h szkolenia w Paterku oraz Warszawie.
 • Pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje ekologiczne – warsztaty. Cel warsztatów: przekazanie wiedzy i umiejętności pozwalających na prawidłowe przygotowanie inwestycji ekologicznej w formie projektu ubiegającego się o zewnętrzne finansowanie: 64 h warsztatów w Paterku oraz Warszawie.
 • Doradztwo z zakresu „Planu działań proekologicznych” obejmującego dobranie odpowiedniego źródła dofinansowania inwestycji jak i krótki biznes plan wraz z wyliczeniem opłacalności inwestycji: 9 przedsiębiorstw po 15h doradztwa.