2.3.2. PO IR „Bony na innowacje dla MŚP” – opracowanie technologii lub innowacyjnego produktu

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP POIR 2014-2020

Termin naboru: od 20 marca 2019 r. do 28 listopada 2019 r.

Podmioty uprawnione do dofinansowania: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzący działalność gospodarczą na terytorium RP.

Przedmiot dofinansowania: zakup od wykonawcy1 usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

UWAGA: Proces wyboru wykonawcy usługi musi być zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla projektu: 60 tys. zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla projektu: 400 tys. zł.

Maksymalny poziom dofinansowania: 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w oparciu o pomoc de minimis, do 340 tys. zł

Alokacja konkursu:

  • projekty zlokalizowane w województwie mazowieckim: 6,8 mln zł
  • projekty zlokalizowane w województwie inne niż mazowieckie: 63,2 mln zł

Od pierwszej rozmowy po finalne formalności, nasi doświadczeni specjaliści są pod ręką cały czas, dbając o to, by klient mógł skupić się na tym, co dla niego najważniejsze.

Zapraszamy do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.