CZYM JEST OPINIA O INNOWACYJNOŚCI?

Opinia o innowacyjności to obiektywna opinia eksperta dotycząca technologii/produktu/usługi, który/ą przedsiębiorstwo planuje wdrożyć realizując nową inwestycję. Posiadanie takiej opinii może okazać się bardzo pomocne, a czasem wręcz niezbędne dla firm ubiegających się o dotację ze środków Unii Europejskiej na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. Załączenie opinii o innowacyjności konieczne jest w przypadku ubiegania się o przyznanie Kredytu Technologicznego lub środków na rozwój firmy z Regionalnych Programów Operacyjnych. W przypadku gdy opinia nie jest wymagana, jej załączenie do wniosku o dotację może zwiększyć szansę na przyznanie dotacji.

CO POWINNA ZAWIERAĆ OPINIA O INNOWACYJNOŚCI?

Zgodnie ze stawianymi przez Ministerstwo Gospodarki wymogami opinia o innowacyjności powinna zawierać dokładną charakterystykę planowanej do wdrożenia przez przedsiębiorstwo technologii i określać okres, w jakim jest ona stosowana w kraju/w Europie/na świecie.  Jest ona dowodem na to, że proponowana przez przedsiębiorcę inwestycja zakłada transfer lub zastosowanie nowej technologii, dającej w efekcie nowy produkt lub proces.

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ OPINIĘ O INNOWACYJNOŚCI?

Opinię o innowacyjności można uzyskać w uprawnionych do jej wystawienia podmiotach, m.in.:

  • jednostkach badawczo-naukowych,
  • centrach badawczo-rozwojowych,
  • instytutach przemysłowych,
  • uczelniach,
  • organizacjach technicznych.

Nasza firma posiada umowę współpracy z Uniwersytetem Techniczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, który opiniuje i wystawia opinie o innowacyjności dla Klientów naszej firmy. Na nasze zlecenie uczelnia wykonuje także zlecone prace badawczo-rozwojowe związane z innowacyjnymi technologiami, procesami produkcyjnymi, innowacyjnymi produktami/usługami.
Dodatkowo nasza firma pomaga Klientom w przygotowaniu materiału dla Uczelni niezbędnego do wystawienia opinii, czyli wszelkich opisów dot. firmy, innowacyjnej technologii/procesu, produktu/usługi będących przedmiotem takiej opinii.