mgr Celina Ociepka-Janus

Specjalista ds. funduszy europejskich

Właściciel firmy

Jestem Specjalistą ds. Funduszy Europejskich od 9 lat, z wykształcenia magistrem administracji i zarządzania.

Od 2007 do 2008 roku pełniłam stanowisko referenta sędziego w II Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.

Od 2008 do 2010 roku byłam kierownikiem i specjalistą w warszawskiej profesjonalnej firmie doradczej Empirio, gdzie głównie sporządzałam projekty dla jednostek samorządu terytorialnego z okolic stolicy.

Od 2010 roku prowadzę własną działalność doradczą pod nazwą Euro Managers Consulting. Od tego czasu samodzielnie obsługuje swoich Klientów (głównie z polecenia) oraz działam na zasadzie współpracy/umów podwykonawstwa wykonania kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej w ramach wszystkich Programów Operacyjnych z firmami: Eurochance Sp. z o.o. Warszawa, ECHGroup Sp. z o.o. Warszawa, Mikrobankus Sp. z o.o. Warszawa, Zurich Berlin Warsaw Consulting Sp. z o.o. Warszawa, Coreproject Sp. z o.o. Warszawa, Miklewski Consulting Stargard Szczeciński, IRKWB s.c. Warszawa, VERUM Dominik Rybka, AM-HR. Sp. z o.o.

Od 2011 do 2012 roku byłam Koordynatorem projektu firmy VECTOR-SYSTEMY Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie dofinansowanego w kwocie 690 795,00 PLN ramach konkursu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” pn. „System umawiania terminów szkoleń i koordynacji zasobów w czasie rzeczywistym dla szkół i ośrodków nauki jazdy”. Patrz referencje.

Od 2013 do 2014 roku byłam Koordynatorem projektu realizowanego w ramach działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego POKL 2007-2013 pt. „Praktyczna szkoła” przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy.  

Jestem także konsultantem portalu www.dotacje-dla-firm.pl

W swoim dorobku posiadam Lokalne Programy Rewitalizacji, Programy Odnowy Miejscowości, wnioski i liczne studia wykonalności dla jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek publicznych, jednostek naukowych, a także dokumentacje aplikacyjne w ramach PROW, jak również liczne wnioski wraz z biznes planami dla przedsiębiorstw złożone w ramach programów regionalnych całej Polski. Więcej w zakładce Doświadczenie oraz Referencje.

W ramach swych kompetencji świadczę także usługi rozliczania projektów przyjętych do realizacji, sporządzania tekstów do opinii o innowacyjności projektów. Oprócz sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej oferuję pomoc przy kompletowaniu wszelkich załączników do projektu, także w związku z oceną oddziaływania na środowisko naturalne oraz zaświadczeniem organu odpowiedzialnego za obszary Natura 2000 oraz Gospodarkę Wodną.

Serdecznie zapraszam do kontaktu.


mgr Daria Barańska

Specjalista ds. funduszy europejskich

Jestem absolwentką Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, wydziału Prawa i Administracji.  Ukończyłam studia na kierunku administracja, zdobywając tytuł licencjata oraz magistra. Od 2018 roku pracuję w firmie Euro Managers-Consulting Celina Ociepka-Janus, gdzie rozwijam swoje umiejętności i poszerzam horyzonty. Posiadam doświadczenie w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych takich jak: biznesplany, wnioski o dofinansowanie, studia wykonalności oraz załączniki dla Klientów w celu uzyskania dofinansowania ze środków UE. Jestem osobą, która bardzo profesjonalnie podchodzi do powierzonych zadań, dzięki czemu wszelkie dokumenty przygotowane są w szybki, rzetelny i profesjonalny sposób.


Ewa Romanowska

Specjalista ds. funduszy europejskich

Jestem absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydziału Prawa i Administracji.  Ukończyłam studia na kierunku administracja, zdobywając tytuł licencjata. Obecnie na tejże Uczelni studiuje zaocznie na studiach magisterskich, kierunku prawo.

W firmie Euro Managers Consulting Celina Ociepka-Janus mam możliwość rozwijania się i poszerzania swoich horyzontów.

Jestem osobą profesjonalnie podchodzącą do powierzonych zadań, dzięki czemu wszelkie dokumenty przygotowane są sprawnie i w profesjonalny sposób. Cechuje mnie duża pracowitość oraz chęć ciągłego zdobywania doświadczenia.

W firmie Euro Managers Consulting Celina Ociepka-Janus zajmuje się przygotowywaniem dokumentów aplikacyjnych i załączników w celu pozyskania funduszy europejskich oraz rozliczaniem i koordynacją projektów przyjętych do realizacji, przygotowywaniem procedur przetargowych zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Brałam udział m.in. w takich szkoleniach jak:

  • „Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”;
  • „Ochrona danych osobowych przetwarzanych w ramach realizowanych projektów – nowe obowiązki związane ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych”.