mgr Celina Ociepka-Janus

Specjalista ds. funduszy europejskich

Właściciel firmy

 

Jestem Specjalistą ds. Funduszy Europejskich od 9 lat, z wykształcenia magistrem administracji i zarządzania.

Od 2007 do 2008 roku pełniłam stanowisko referenta sędziego w II Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.

Od 2008 do 2010 roku byłam kierownikiem i specjalistą w warszawskiej profesjonalnej firmie doradczej Empirio, gdzie głównie sporządzałam projekty dla jednostek samorządu terytorialnego z okolic stolicy.

Od 2010 roku prowadzę własną działalność doradczą pod nazwą Euro Managers Consulting. Od tego czasu samodzielnie obsługuje swoich Klientów (głównie z polecenia) oraz działam na zasadzie współpracy/umów podwykonawstwa wykonania kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej w ramach wszystkich Programów Operacyjnych z firmami: Eurochance Sp. z o.o. Warszawa, ECHGroup Sp. z o.o. Warszawa, Mikrobankus Sp. z o.o. Warszawa, Zurich Berlin Warsaw Consulting Sp. z o.o. Warszawa, Coreproject Sp. z o.o. Warszawa, Miklewski Consulting Kobylanka k/Szczecina, IRKWB s.c. Warszawa, VERUM Dominik Rybka, AM-HR. Sp. z o.o.

Od 2011 do 2012 roku byłam Koordynatorem projektu firmy VECTOR-SYSTEMY Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie dofinansowanego w kwocie 690 795,00 PLN ramach konkursu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” pn. „System umawiania terminów szkoleń i koordynacji zasobów w czasie rzeczywistym dla szkół i ośrodków nauki jazdy”. Patrz referencje.

Od 2013 do 2014 roku byłam Koordynatorem projektu realizowanego w ramach działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego POKL 2007-2013 pt. „Praktyczna szkoła” przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy.  

Jestem także konsultantem portalu www.dotacje-dla-firm.pl

W swoim dorobku posiadam Lokalne Programy Rewitalizacji, Programy Odnowy Miejscowości, wnioski i liczne studia wykonalności dla jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek publicznych, jednostek naukowych, a także dokumentacje aplikacyjne w ramach PROW, jak również liczne wnioski wraz z biznes planami dla przedsiębiorstw złożone w ramach programów regionalnych całej Polski. Więcej w zakładce Doświadczenie oraz Referencje.

W ramach swych kompetencji świadczę także usługi rozliczania projektów przyjętych do realizacji, sporządzania tekstów do opinii o innowacyjności projektów. Oprócz sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej oferuję pomoc przy kompletowaniu wszelkich załączników do projektu, także w związku z oceną oddziaływania na środowisko naturalne oraz zaświadczeniem organu odpowiedzialnego za obszary Natura 2000 oraz Gospodarkę Wodną.

Serdecznie zapraszam do kontaktu.


mgr Wioleta Szynalska

Specjalista ds. funduszy europejskich

Kierownik Biura

 

Jestem absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Ukończyłam studia na kierunku zarządzanie, zdobywając tytuł magistra. Tytuł zawodowy licencjata uzyskałam na kierunku administracja, specjalność: organizacja i zarządzanie.

Od 2016 r. pracuje w firmie Euro Managers Consulting Celina Ociepka-Janus gdzie każdego dnia uczę się i poszerzam swoje horyzonty.

 

Posiadam szerokie doświadczenie w przygotowywaniu biznes planów, studiów wykonalności, wniosków oraz załączników w celu pozyskania funduszy europejskich. Ponadto opracowuje strategie biznesowe i dokumenty CSR (Corporate Social Responsibility). Jestem osobą kreatywną i profesjonalnie podchodzę do powierzonych zadań, dzięki czemu potrafię „wycisnąć” z projektu jak najwięcej, aby klient miał jak największe szanse na otrzymanie dofinansowania.

Dotychczas przygotowywałam dokumentacje dla następujących działań/poddziałań:

 • RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie: 3.1 „Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny”.
 • POIR na lata 2014-2020, Poddziałanie: 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.
 • RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP.
 • RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP.
 • RPO Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne.
 • RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie II.2.1: Modele biznesowe MŚP.
 • RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, Typ projektów – Projekty badawczo-rozwojowe.
 • RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.
 • RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP.
 • RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego.
 • RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP.
 • RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
 • RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.
 • PROW na lata 2014-2020, Działanie 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, poprzez Lokalne Grupy Działania.

mgr Martyna Koźlarek

Specjalista ds. funduszy europejskich

 

Jestem absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, wydziału Prawa i Administracji.  Ukończyłam studia na kierunku administracja, zdobywając tytuł licencjata oraz magistra.

W 2014 roku odbyłam staż w Starostwie Powiatowym w Chodzieży w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Od drugiej połowy 2017 roku pracuję w firmie Euro Managers-Consulting Celina Ociepka-Janus, gdzie rozwijam swoje umiejętności i poszerzam horyzonty.

Posiadam doświadczenie w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych i załączników w celu pozyskania funduszy europejskich oraz rozliczania projektów. Jestem osobą profesjonalnie podchodzącą do powierzonych zadań, dzięki czemu wszelkie dokumenty przygotowane są w szybki i profesjonalny sposób.