1.2 RPO WM Działalność B+R przedsiębiorstw na terenie Mazowsza

Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Typ projektu: Projekty badawczo-rozwojowe dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R

Termin naboru: 31.10.2019 – 15.01.2020

 Podmioty uprawnione do dofinansowania: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz powiązania kooperacyjne, których liderem jest przedsiębiorstwo

Projekty mogą być realizowane w partnerstwie z jednostkami naukowymi oraz podmiotami wskazanymi w katalogu podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie. Partnerzy projektu, w tym również jednostki naukowe nie mogą realizować swojej części projektu bez pomocy publicznej (brak możliwości 100% dofinansowania dla jednostki naukowej)

Kryteria konkursu przewidują dodatkowe punkty dla projektów dotyczących branży chemicznej.

Przedmiot dofinansowania: wsparcie będzie obejmować fazę badań przemysłowych i prac rozwojowych lub prac rozwojowych oraz prace przedwdrożeniowe. Wspierane będą projekty realizowane na terenie województwa mazowieckiego. Projekty muszą być zgodne z kierunkami rozwoju innowacyjności w województwie mazowieckim wskazanymi poprzez obszary inteligentnej specjalizacji.

Minimalna wartość dofinansowania dla projektu: 500 tys. zł.

Maksymalna wartość dofinansowania dla projektu: 4 mln zł.

Maksymalny poziom dofinansowania:

  • 80% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych;
  • 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych.
  • 80% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac przedwdrożeniowych

Alokacja konkursu: na dzień ogłoszenia konkursu 1 mln EUR (prawdopodobne docelowe zwiększenie alokacji)

Od pierwszej rozmowy po finalne formalności, nasi doświadczeni specjaliści są pod ręką cały czas, dbając o to, by klient mógł skupić się na tym, co dla niego najważniejsze.

Zapraszamy do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.