Dotacje na rozwój działalności w powiecie bydgoskim

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 planuje rozpoczęcie …