Dotacja na rozwój działalności – powiat mogileński

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego

poddziałanie 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany termin rozpoczęcia naborów styczeń/ luty 2018

Cel działania:
Celem działania jest rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Przykładowe rodzaje projektów:
Interwencja ukierunkowana będzie na wsparcie lokalnej społeczności poprzez rozwijanie działalności gospodarczej.

Beneficjenci:
Osoby fizyczne lub inne prowadzące działalność gospodarczą na terenie gminy powiatu mogileńskiego tj. gminę Dąbrowa, gminę Jeziora Wielkie, gminę Mogilno i gminę Strzelno.

Dofinansowanie
Dofinansowanie wynosi 70% kosztów kwalifikowalnych

Forma wsparcia: Refundacja

Limit środków dostępnych w konkursie wynosi: 1 000 000 zł
Minimalna kwota dofinansowania: 50 000 zł
Maksymalna kwota dofinansowania: 300 000 zł

Wydatki kwalifikowane w ramach projektu:
– Zakup środków trwałych (np. maszyny, urządzenia)
– Zakup wartości niematerialnych i prawnych (np. oprogramowania)

Kryteria mogą ulec zmianie*

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.