Dotacja na rozwój działalności – Gmina Grudziądz

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Grudziądzki Spichlerz” Poddziałanie 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planowany termin …

Dotacje na rozwój działalności w powiecie bydgoskim

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 planuje rozpoczęcie …