Dotacja na rozwój działalności – Gmina Grudziądz

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Grudziądzki Spichlerz” Poddziałanie 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planowany termin …