Wsparcie w starcie – pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej

Pożyczka krok po kroku

 1. składasz kompletny wniosek (wraz z załącznikami)
  jeśli uzyskasz pozytywną decyzję pośrednika finansowego:
 2. zakładasz działalność
 3. podpisujesz umowę z pośrednikiem oraz ustanawiasz zabezpieczenia spłaty
 4. otrzymujesz środki z pożyczki
 5. dokonujesz wydatków zgodnie z harmonogramem
 6. rozliczasz pożyczkę na podstawie np. faktur

ROZLICZENIE POŻYCZKI

Czy VAT jest kosztem kwalifikowalnym?

W ramach Programu VAT jest kosztem kwalifikowalnym, tak więc wszystkie towary i usługi są liczone po cenach brutto.

DOKUMENTY DO ROZLICZENIA POŻYCZKI

 • FAKTURA VAT,
 • UMOWA KUPNA/SPRZEDAŻY,
 • UMOWA O DZIEŁO,
 • UMOWA ZLECENIE,

FORMY PŁATNOŚCI

 • GOTÓWKA (Rozliczenia gotówkowe dokonywane są za pośrednictwem kasy. Wpływy gotówkowe są dokonywane za pomocą druków „Dowód Wpłaty – KP” JEŚLI NA FAKTURZE JEST FORMA PŁATNOŚCI GOTÓWKA I BRAKUJE ADNOTACJI „ZAPŁACONO/POZOSTAŁO DO ZAPŁATY 0,00 pln” OBOWIĄZKOWE JEST DOSTARCZENIE kp),
 • KARTA PŁATNICZA/KREDYTOWA,
 • PŁATNOŚĆ ZA POBRANIEM,
 • PRZELEW (OBOWIĄZKOWE POTWIERDZENIE PRZELEWU Z BANKU),
 • PAYU/PAYPAL (OBOWIĄZKOWE POTWIERDZENIE PRZELEWU Z BANKU),
 • PRZEKAZ POCZTOWY,
 • ZALICZKA/PRZEDPŁATA

OGÓLNE ZASADY ROZLICZENIA POŻYCZKI

 • PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ DO KWOTY 15 TYSIĘCY ZŁOTYCH, ZGODNIE Z TREŚCIĄ  ART. 22 UST. 1 USTAWY Z DNIA 2 LIPCA 2004r. O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (Dz.U. 2016, poz. 1829)
 • PŁATNOŚĆ W OBCEJ WALUCIE (PRZELICZENIE WARTOŚCI WYDATKU WEDŁUG KURSÓW ŚREDNICH NBP Z DNIA POPRZEDZAJĄCEGO DZIEŃ PŁATNOŚCI),
 • PŁATNOŚCI INTERNETOWE (OBOWIĄZKOWO POTWIERDZENIE WYKONANIĄ PŁATNOŚCI Z BANKU),
 • PRZY PŁATNOŚCIACH GOTÓWKOWYCH, KARTAMI, ZA POBRANIEM, PRZYJMUJEMY, IŻ PŁATNOŚĆ NASTĄPIŁA W DZIEŃ SPRZEDAŻY, JEŚLI TERMIN ZAPŁATY NIE ZOSTAŁ ODROCZONY,
 • ZALICZKA/PRZEDPŁATA, NALEŻY USTALIĆ JAK BYŁA FORMA ZAPŁATY,
 • PRZY FAKTURA Z ZAGRANICY DOLICZAMY: CŁO, PODATEK VAT,
 • ROZLICZENIE POŻYCZKI JEST WEDŁUG OKREŚLONYCH WYDATKÓW UJĘTYCH W UMOWIE POŻYCZKI (§1. USTĘP 2.),
 • TERMIN ROZLICZENIA POŻYCZKI UJĘTY JEST W §2. USTĘP 4. UMOWY POŻYCZKI,
 • OD FAKTURY VAT  DODAĆ/ODJĄĆ WATOŚĆ Z FAKTURY KORYGUJĄCE (W UWAGACH WPISAĆ NUMER FAKTURY KORYGUJĄCEJ),
 • WYDATKI PRZED URUCHOMIENIEŃ ŚRODKÓW Z POŻYCZKI NIE WLICZAJĄ SIĘ DO ROZLICZENIA (ZAKAZ REFINANSOWANIA),
 • DOKUMNTY KOMPENSACYJNE NIE WLICZAJĄ SIĘ DO ROZLICZENIA (BRAK REALNEGO PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH)
 • DO ROZLICZENIA NIE WLICZAJĄ SIĘ (NIEKWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW):
 1. KOSZTY BIEŻĄCE, KTÓRE NIE SĄ WYDATKIEM FINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW POŻYCZKI (NP. TUSZ DO DRUKARKI, ŚRODKI CZYSTOŚCI, OPŁATY ZA ŚMIECI, DOŁADOWANIA DO TELEFONU, KOSZT PALIWA ITP.),
 2. SKŁADEK POLISY UBEPIECZENIOWE,
 3. OPŁATY REJESTRACJI POJAZDU, OPŁATY SKARBOWE, BADANIA EMISJI SPALIN, PRZEGLĄD  ITP.
 1.  ZAKUP OD CZŁONKA RODZINY:
 1. ZAKUP OD CZŁONKA RODZINY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ NIE KWALIFIKUJE  SIĘ DO ROZLICZENIA,
 2. ZAKUP OD CZŁONKA RODZINY PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JEST DOPUSZCZALNY POD WARUNKIEM, PRAWIDŁOWO OSZACOWANEJ WARTOŚCI ZAKUPIONEGO PRZEDMIOTU.

Wykluczone z finansowania:

 • produkcja, przetwarzanie i wprowadzenie do obrotu podstawowych produktów rolnych,
 • hutnictwo żelaza i stali oraz włókien syntetycznych,
 • rybołówstwo,
 • przemysł wydobywczy,
 • budownictwo okrętowe,
 • produkcja lub obrót bronią,
 • branża erotyczna,
 • działalność w formie spółki prawa handlowego,
 • firmy transportowe na zakup środków transportu

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.