Fundusz eksportowy województwa kujawsko-pomorskiego

FUNDUSZ EKSPORTOWY w ramach RPO województwa kujawsko-pomorskiego

Termin naboru: listopad/grudzień 2019

Podmioty uprawnione do dofinansowania: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego.

Przedmiot dofinansowania: internacjonalizacja działalności gospodarczej MŚP

Granty przeznaczone na:

 • Udział w krajowych i zagranicznych międzynarodowych targach i wystawach w charakterze wystawcy oraz organizację wyjazdowych i przyjazdowych wizyt studyjnych związanych z targami i wystawami poza granicami kraju.
 • Udział w międzynarodowych targach poza granicami kraju w charakterze zwiedzających.
 • Usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej:

– Projektowanie kampanii marketingowych i reklamowych,

– Wsparcie prawne procesu negocjacji i zawierania kontraktów,

– Adaptacja produktów i procesów do eksportu poprzez certyfikację produktów/usług i procesów w zakresie norm technicznych, jakości oraz zgodności,

– Dostosowanie wzornictwa, usług oraz opakowań do wymagań zagranicznych rynków.

Ponadto w przypadku początkujących eksporterów (brak dotychczasowej historii eksportowej lub w trakcie ostatnich 3 zamkniętych lat obrachunkowych eksport nie przekraza 10% przychodów ogółem) będzie możliwość uzyskania wsparcia dot. opracowania strategii internacjonalizacji.

Maksymalna wartość wsparcia: 200.000 EUR (pomoc de minimis)

Maksymalna wartość dofinansowania usługi doradczej na opracowanie strategii: 24,6 tys. zł.

Maksymalny poziom dofinansowania dla schematu pomocy de minimis:

 1. Granty dla eksporterów –
  • Mikroprzedsiębiorca – 75%
  • Mały przedsiębiorca – 70%
  • Średni przedsiębiorca – 65%
 2. Granty dla startujących eksporterów –
  • Mikroprzedsiębiorca – 85%
  • Mały przedsiębiorca – 80%
  • Średni przedsiębiorca – 75%
 3.  Opracowanie strategii dla startujących eksporterów – 100% dofinansowania

Minimalna całkowita wartość projektu:

 • Dla startującego eksportera od 50 tys. zł
 • Dla pozostałych od 100 tys. zł

Maksymalny poziom dofinansowania dla schematu pomocy publicznej: 50% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu bez względu na wielkość przedsiębiorcy z sektora MŚP

Alokacja konkursu: ok 53,3 mln PLN

Od pierwszej rozmowy po finalne formalności, nasi doświadczeni specjaliści są pod ręką cały czas, dbając o to, by klient mógł skupić się na tym, co dla niego najważniejsze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.