Dofinansowanie na wdrożenie innowacyjnych produktów i procesów powstałych w oparciu o wyniki prac badawczo – rozwojowych

Badania na rynek – konkurs ogólny

CEL FINANSOWANIA: Sfinansowanie wdrożenia innowacyjnych produktów i procesów powstałych w oparciu o wyniki prac badawczo – rozwojowych.

Start składania wniosków: 1 października 2019

Koniec przyjmowania wniosków: 31 października 2019

 • WKŁAD WŁASNY: minimum 30%
 • MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU: Polska
 • ZASIĘG TERYTORIALNY PROJEKTU: Polska
 • DLA KOGO: MŚP – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Celem konkursu Badania na rynek jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności Twojej firmy poprzez sfinansowanie wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, które są wynikiem prac badawczo-rozwojowych. Innowacja produktowa albo procesowa musi mieć charakter co najmniej na poziomie kraju.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów,
 • zakup nieruchomości,
 • roboty budowlane,
 • budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal,
 • nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
 • eksperymentalne prace rozwojowe,
 • usługi doradcze.

Więcej informacji na stronie internetowej PARP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.