Dofinansowanie na wdrożenie innowacyjnych produktów i procesów powstałych w oparciu o wyniki prac badawczo – rozwojowych

Badania na rynek – konkurs ogólny

CEL FINANSOWANIA: Sfinansowanie wdrożenia innowacyjnych produktów i procesów powstałych w oparciu o wyniki prac badawczo – rozwojowych.

Start składania wniosków: 1 października 2019

Koniec przyjmowania wniosków: 31 października 2019

  • WKŁAD WŁASNY: minimum 30%
  • MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU: Polska
  • ZASIĘG TERYTORIALNY PROJEKTU: Polska
  • DLA KOGO: MŚP – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Celem konkursu Badania na rynek jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności Twojej firmy poprzez sfinansowanie wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, które są wynikiem prac badawczo-rozwojowych. Innowacja produktowa albo procesowa musi mieć charakter co najmniej na poziomie kraju.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

  • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów,
  • zakup nieruchomości,
  • roboty budowlane,
  • budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal,
  • nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
  • eksperymentalne prace rozwojowe,
  • usługi doradcze.

Więcej informacji na stronie internetowej PARP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.