3.3.3. PO IR „Go to Brand” – wyjazdy na targi i misje gospodarcze zagranicą

Poddziałanie: 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand,  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Kolejna edycja (szósta) już na początku 2020 r.

Termin naboru: szczegóły po ogłoszeniu konkursu.

Podmioty uprawnione do dofinansowania: 

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Przedmiot dofinansowania:

Wsparcie przedsiębiorców uczestniczących w programach promocji wskazanych przez PARP. Wsparcie ukierunkowane jest na promowanie polskich marek produktowych poprzez Markę Polskiej Gospodarki przy zaangażowaniu przedsiębiorstw posiadających produkt (wyrób lub usługę) konkurencyjny względem produktów z tej samej branży występujących na rynku międzynarodowym.

 Poziom dofinansowania:

w przypadku wyboru formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis:

  • do 60% – dla średniego przedsiębiorcy;
  • do 75% – dla małego przedsiębiorcy;
  • do 80% – dla mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego;
  • do 85% – dla pozostałych mikroprzedsiębiorców.

w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi: 1 mln zł

Maksymalna wartość dofinansowania: 430.280,00 zł (równowartość 100 tys. euro wg kursu PLN/EUR z dnia ogłoszenia konkursu)

UWAGA: uproszczona realizacja Projektu – rozliczanie w formie kwot ryczałtowych! Nie przedstawiasz faktur tylko rozliczasz się z efektów 🙂

 Alokacja konkursu:

  • projekty zlokalizowane w województwie mazowieckim wynosi 30 000 000,00 zł;
  • projekty zlokalizowane w województwach innych niż mazowieckie wynosi 120 000 000,00 zł.

Od pierwszej rozmowy po finalne formalności, nasi doświadczeni specjaliści są pod ręką cały czas, dbając o to, by klient mógł skupić się na tym, co dla niego najważniejsze.

Zapraszamy do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.