3.2.2. PO IR „Kredyt na innowacje technologiczne”

Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Termin konkursu: od 15 października 2019 r. do 27 lutego 2020 r.

Podmioty uprawnione do dofinansowania: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające zdolność kredytową.

Przedmiot dofinansowania: wdrożenie innowacji technologicznych, będących wynikiem prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie lub zakupionych. Wdrożenie innowacji technologicznej oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium RP, produktów, procesów lub usług.

Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Wsparcie odbywa się na zasadzie premii technologicznej stanowiącej spłatę części kredytu technologicznego udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej. Premia technologiczna jest wypłacana w transzach w trakcie realizacji inwestycji oraz po zakończeniu realizacji projektu w ramach płatności końcowej.

Maksymalna wysokość premii technologicznej: 6 mln zł

Poziom dofinansowania w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz regionu wsparcia:

  • od 20% do 70% kosztów kwalifikowalnych,
  • 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie zakupu usług doradczych dla wszystkich.

 Alokacja konkursu: 350 mln zł

Od pierwszej rozmowy po finalne formalności, nasi doświadczeni specjaliści są pod ręką cały czas, dbając o to, by klient mógł skupić się na tym, co dla niego najważniejsze.

Zapraszamy do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.