1.1.1. PO IR „Szybka ścieżka” – badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa POIR 2014-2020 „Szybka ścieżka”

Termin naboru: 16.09.2019 – 16.12.2019 r. (konkurs dzielony na rundy)

Podmioty uprawnione do dofinansowania: przedsiębiorstwa (MŚP oraz duże) oraz konsorcja (przedsiębiorstw bądź przedsiębiorstw z jednostką naukową) realizujące projekty poza województwem mazowieckim

Realizacja projektów B+R na terenie woj. mazowieckiego jest możliwa w ramach następujących konkursów

Przedmiot dofinansowania: badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

  • dla projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP – 1 mln PLN
  • dla pozostałych projektów –  2 mln PLN.

Poziom dofinansowania:

  • do 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych
  • do 60% kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych
  • w przypadku realizacji prac przedwdrożeniowych – do 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac (pomoc de minimis)
  • w przypadku realizacji prac przedwdrożeniowych w zakresie zakupu usług doradczych – do 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.

Alokacja konkursu: 1100 mln zł

Od pierwszej rozmowy po finalne formalności, nasi doświadczeni specjaliści są pod ręką cały czas, dbając o to, by klient mógł skupić się na tym, co dla niego najważniejsze.

Zapraszamy do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.