Dotacja na rozwój działalności – Gmina Grudziądz

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Grudziądzki Spichlerz”

Poddziałanie 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany termin rozpoczęcia naborów luty/marzec 2018 r.

Cel działania:
Celem działania jest rozwijanie działalności gospodarczej na terenie gminy Grudziądz.

Przykładowe rodzaje projektów:
Interwencja ukierunkowana będzie na wsparcie lokalnej społeczności poprzez rozwijanie działalności gospodarczej.

Beneficjenci:
Osoby fizyczne planujące rozwinąd działalnośd gospodarczą na terenie gminy Grudziądz.

Dofinansowanie:
Dofinansowanie wynosi 70% kosztów kwalifikowalnych.

Forma wsparcia: Refundacja

Limit środków dostępnych w konkursie wynosi: 1 000 000 zł
Minimalna kwota dofinansowania: 5 000 zł
Maksymalna kwota dofinansowania: 50 000 zł

Wydatki kwalifikowane w ramach projektu:
– Zakup środków trwałych (np. maszyny, urządzenia)
– Zakup wartości niematerialnych i prawnych (np. oprogramowania)

Kryteria mogą ulec zmianie*

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *